slide show
 
Profiel

Dit is de website van Edith Smulders (1960). Ik ben opgeleid als organisatiepsycholoog en heb daarna afwisselend als manager/directeur en als intern/extern adviseur gewerkt. Mijn kracht ligt in deze combinatie van ervaringen. Ik benader de weerbarstige praktijk van de manager vanuit eigen ervaring; ik weet hoe je adviezen praktisch uitvoerbaar maakt.

Typering
Mensen die met mij werken, typeren mijn aanpak als daadkrachtig, realistisch en doelgericht. Als ik een opdracht uitvoer, bevorder ik dat we samen van  A naar B komen volgens de meest gunstige route. Een gezamenlijke, scherpe analyse van de realiteit waarin de organisatie of de persoon zich bevindt, staat aan het begin van ieder traject. De ambities en plannen worden verkend tegen de achtergrond van deze analyse. Dit proces geeft houvast en richting: duidelijk wordt welke stappen nodig zijn op weg naar de gewenste situatie.

Drijfveer
Organisaties helpen om meer resultaten te behalen, zowel intern als uit de markt, vormt een rode draad door al mijn werkzaamheden.
Mijn drijfveer is om mensen binnen die organisaties zodanig te ondersteunen dat de doelen die zij zich stellen en de organisatieambities worden verwezenlijkt.

Aanpak
De richting die we inslaan wordt uiteraard bepaald door de visie en de doelen die u zich stelt, maar focust eerst op het aanbrengen van tastbare verbeteringen. Zo realiseren we samen de voorwaarden voor het behalen van uw ambities. Vervolgens gaan uw medewerkers succeservaringen opdoen en zorgen we er voor dat adequate handelswijzen bestendigd worden in de organisatie.

Vorm
Het type ondersteuning varieert: advies bij strategische kwesties, managementvraagstukken, ondersteuning bij acquisitie, maar ook het stimuleren van commitment en het nemen van verantwoordelijkheid in alle lagen van de organisatie.
Daarnaast word ik vaak ingeschakeld om ideeën op een heldere en aantrekkelijke wijze op papier te zetten. Dat kan gaan om visie en missie, beleid en strategie, projecten of offertes .
U kunt mij inschakelen als adviseur, (organisatie)coach, trainer, dagvoorzitter en schrijver.

Motto
Mijn ervaring en overtuiging is dat vernieuwend en creatief denken het best gedijen in een organisatie waarin sprake is van een solide basis. Ik zet mij graag in om die basis samen met u te verstevigen. Vanuit dat vertrekpunt is de horizon breder en krijgen toekomstplannen een echte kans.

 
© 2011 Smulders Consultancy